wyposażenie

drukuj

Tester firmy IGT

 

Urządzenie do badania drukowości firmy IGT jest podstawowym narzędziem w laboratorium farb, służącym do wykonywania wydruków próbnych o określonych parametrach.

 

Zadrukowane paski są niezbędne do przeprowadzania różnego rodzaju badań farb i podłoży drukowych m.in. odporności na ścieranie, oceny szybkości schnięcia, zażółcenia kontaktowego, odporności na działanie związków chemicznych itp.

 

Testery posiadają skale kontrolne w postaci pasków służących do obserwacji przebiegu procesu w technikach drukowania zarówno offsetowego, jak i fleksograficznego oraz rotograwiurowego.

 

Urządzenie posiada skale weryfikacyjne służące do:
• przeprowadzania pomiaru barwy,
• testowania jakości farb,
• oceny papieru, tworzyw sztucznych i innych podłoży drukowych.

 

Tester stosowany jest na co dzień w celu oceny prawidłowości parametrów barwnych farb wykonywanych w mieszalni.

 

Standardowo do każdej z farb wyprodukowanej w naszych mieszalniach dołączany jest wydruk z określeniem grubości naniesionej na podłoże farby.

Kabina świetlna firmy JUST do porównywania barwy

Kabina świetlna służy do wizualnej oceny barwy w zależności od zróżnicowanego  źródła światła.

Wyposażona jest w pięć rodzajów oświetlenia (do wyboru):

 

• Symulowane światło dzienne (D75, D65, D50)

 

• Horizon (światło poranka, światło popołudniowe)

 

• Oświetlenie typu „A” (fluorescencyjne oświetlenie domowe)

 

• Zimne światło jarzeniowe (CWF)

 

• Specjalne fluorescencyjne (TL84 lub U30)

 

• Ultrafioletowe (UV używane w połączeniu z innymi rodzajami światła)

 

 

 

 

 

Spektrofotometr z funkcją densytometryczną firmy GRETAG

SpectroEye to urządzenie kontrolno-pomiarowe firmy GRETAG, które zostało zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić wszystkie wymagania współczesnej drukarni i studia prepress.
Charakteryzuje się bardzo wysoką dokładnością pomiaru, bogactwem funkcji pomiarowych, solidną budową, ergonomią i przyjaznym systemem sterowania.

Funkcje densytometryczne:
- gęstość optyczna,
- wszystkie gęstości optyczne (balans szarości),
- przyrost punktów rastrowych,
- krzywa charakterystyczna druku,
- procentowe pokrycie powierzchni,
- pomiar offsetowej płyty drukowej, kontrast,
- przyjmowanie farby przez farbę - trapping,
- błąd odcienia farby / zszarzenie.

Funkcje spektofotometryczne:
- spektra - spektrum gęstości optycznej, spektrum remisji,
- przestrzenie barwne - CIE Lab, CIE Lch, CIE XYZ, CIE xyY,CIE Luv, Lab MG, LCHmg,
- wzory odchyłek barwnych - delta e 94, delta e CMC, delta e FMCII, metameryzm,
- grubość warstwy farby - absolutna (K/S) i względna (D/S),
- stopnie białości i zażółcenia - W CIE, W E313, W Berger, W Stensby, Jasność w/g ISO, R457, Y E313, Y D 1925, T CIE

 

 

Tunel suszący do utrwalania farb UV firmy MIKON

Tunel suszący firmy MIKON utrwalający farby za pomocą promieniowania UV.
Gotowy wydruk przepuszczany jest przez tunel suszący, co powoduje utwardzenie warstwy farby.
W urządzeniu można regulować prędkość suszenia oraz siłę promienników UV.

 

 

 

 

Urządzenie do badania odporności na ścieranie firmy PRÜFBAU

Urządzenie Quartant firmy Prüfbau służy do badania odporności gotowych druków na ścieranie.

 

Badanie można przeprowadzić w dwóch wersjach, badając odporność warstwy farby na ścieranie na sucho i na mokro. Test odporności na ścieranie na mokro jest ważne w przypadku produkcji etykiet na butelki, które są następnie napełniane płynami, a tym samym narażone na działanie sił i ścieranie w stanie mokrym. 
 

Do przeprowadzenia badania potrzebne są dwa paski papieru – zadrukowany i czysty. Zadrukowaną próbkę mocuje się w urządzeniu, zakrywa niezadrukowanym arkuszem i uruchamia przesuw ramienia suwaka. Siła obciążenia suwaka jest odpowiednio zdefiniowana, a ramię porusza się ruchem posuwistym obrotowym.
Test wykonuje się przy użyciu papieru niezadrukowanego, jednak w przypadku druku opakowań zaleca się, aby oba paski testowe były zadrukowane. Sprawdza się w ten sposób odporność na ścieranie w warunkach zbliżonych do praktycznych, kiedy np. opakowania ocierają się o siebie.
 

Liczba przesuwów zalecanych w badaniu może się różnić w zależności od jakości badanej próbki. Przy drukach nie lakierowanych zaleca się wykonanie 100, a przy drukach, które zostały polakierowane 500 suwów.
Przy badaniu ścieralności na mokro między obie próbki papieru przy pomocy pipetki należy nanieść 0,005 cm3 wody. Wymagana liczba przesuwów dźwigni w takiej wersji badania powinna wynosić 100.
 

Wyniki testów ocenia się wizualnie. Przyjmuje się przy tym umowny podział stopni starcia obrazu drukowego w zakresie od 1 do 5 (1 oznacza brak efektu ścierania, a 5 bardzo silne uszkodzenie druku).

 

Tunel suszący do farb UV konwencjonalnych i w wersji Inert firmy IST

Urządzenie firmy IST utrwala warstwę farby za pomocą promieniowania UV. 

 

Możliwa jest regulacja prędkości suszenia oraz siłę lamp UV.
Nowoczesna konstrukcja tunelu pozwala na utrwalanie farb metodą konwencjonalną oraz w otoczce azotu. Taka technologia wykorzystywana jest przy zadruku opakowań spożywczych w celu zminimalizowania zapachu.

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie do badania sił delaminacji i określania poślizgu Zwick ProLine Z0.5 firmy ZWICK/ROELL

Urządzenie firmy Zwick/Roell ProLine ZO.5 mierzące siły delaminacji. Istnieje również możliwość zamontowania przystawki do jednoczesnego pomiaru współczynnika tarcia.

Przygotowane próbki montuje się w uchwytach połączonych z głowicą pomiarową i przesyłającą wyniki pomiaru do programu komputerowego testXpert II

Urządzenie do badania odporności na zgrzewanie firmy RDM

Urządzenie firmy RDM określające parametry wytrzymałościowe folii w procesie zgrzewania. 

 

Pozwala dowolnie ustawiać parametry zgrzewu (siłę docisku, temperaturę, czas) oraz pozwala na zainstalowanie różnego rodzaju „szczęk” zgrzewających (płaskie, rowkowane).

Przygotowaną próbkę umieszcza się pomiędzy szczękami zgrzewającymi i wykonuje test według wcześniej ustawionych parametrów

Urządzenie do badania szybkości schnięcia farby

Urządzenie do badania czasu schnięcia farb offsetowych (schnięcie oksydacyjne).

Badanie polega na wykonaniu wydruku próbnego farby na podłożu niechłonnym i umieszczeniu go na ruchomej platformie urządzenia. Następnie wydruk dociska się obrotowym kołem sztywno zamocowanym na ramie urządzenia z siłą 2N. Platforma porusza się wolnym jednostajnym ruchem, co powoduje zarysowanie próbki przez dociskające koło. Cykl 1 badania trwa ok. 24 godz.

Interpretacja wyniku polega na wizualnej ocenie próbnego wydruku (brak zarysowania oznacza pełne wyschnięcie warstwy farby).

 

 

Urządzenie do wydruku farb fleksograficznych firmy RK PRINT

Urządzenie firmy RK Print pozwala wykonać wydruki farb fleksograficznych na różnych rodzajach podłoża z możliwością ustalenia siły docisku oraz szybkości zadruku.
Wyposażone jest w formy drukowe o różnym transferze farby, co daje możliwość precyzyjnego odwzorowania grubości naniesionej warstewki farby.

 

Urządzenie do wydruku farb fleksograficznych firmy SAUERESSIG

Urządzenie firmy Saueressig pozwala wykonać wydruki farb fleksograficznych na różnych rodzajach podłoża z możliwością ustalenia docisku oraz szybkości zadruku. Wyposażone w formy drukowe o różnym transferze farby dają możliwość precyzyjnego odwzorowania grubości naniesionej warstewki farby.

Urządzenie do wydruku farb fleksograficznych firmy LABRA TESTER

Urządzenie firmy Labra Tester pozwala wykonać wydruki farb fleksograficznych na różnych rodzajach podłoża z możliwością ustalenia docisku oraz szybkości zadruku. Wyposażone w formy drukowe o różnym transferze farby dają możliwość precyzyjnego odwzorowania grubości naniesionej warstewki farby.

do góry wstecz
hubergroup Polska Sp. z o.o.
Siedziba: 55-080 Kąty Wrocławskie
Nowa Wieś Wrocławska, ul. Nowa 27
tel: 71 354 81 10, 71 354 81 16 - 17
fax: 71 373 50 23

e-mail:
Prezes Zarządu dr Janusz Cymanek
NIP: 894-10-12-991
Regon: 930449823
Nr KRS 0000148075, Sad Rejonowy Wrocław - Fabryczna
Kapitał zakładowy 10.000.000,00 PLN

     RODO polityka prywatności

Realizacja: Ideo
, powered by:
CMSEdito
| Polityka cookies