latające laboratorium

drukuj

Latające laboratorium

Niestety nic nie wskazuje na to, żebyśmy w najbliższym czasie kupili samolot lub choćby helikopter, oferujemy pomimo to pakiet usług, który nazwaliśmy "Latającym laboratorium", ze względu na mobilność urządzeń pomiarowych, które zazwyczaj używa się stacjonarnie. Cóż kryje się pod tą zagadkową nazwą?

 

Nasza firma od początku przywiązywała ogromną uwagę nie tylko do sprzedaży samych produktów, ale także do szerzenia wiedzy na temat zagadnień dotyczących procesu produkcyjnego, do pomagania drukarzom w rozwiązywaniu ich problemów przez wskazywanie i wyjaśnianie przyczyn ich powstawania.

 

Latające laboratorium to kompleksowy system kontroli jakości, umożliwiający dokonywanie przeróżnych pomiarów na miejscu w drukarni, począwszy od badania jakości wody i środka zwilżającego, aż do pomiarów densytometrycznych i spektrofotometrycznych, czyli zarządzania barwą. Nie wszystkie drukarnie dysponują profesjonalnym sprzętem pomiarowym i w taki właśnie sposób chcielibyśmy dopomóc naszym klientom w kontroli jakości procesów drukowania, co może przyczynić się do zoptymalizowania procesów produkcyjnych i osiągnięcia wyższej jakości druku.
Uzyskanie takich korzyści możliwe jest przez prawidłową reprodukcję barw oryginału, a co za tym idzie znajomości kompletnego procesu przewidywania zmian barwy na poszczególnych etapach produkcji.
Olbrzymi wpływ na to mają m.in. rastrowe wartości tonalne, przyjmowanie farby przez farbę (trapping), równowaga barw, względny kontrast druku i oczywiście jakość stosowanej farby oraz barwa i rodzaj zadrukowywanego podłoża.

 

Po przeprowadzeniu pomiarów klient otrzymuje od nas pełną dokumentację otrzymanych wyników, uzupełnioną o wnioski i praktyczne zalecenia, mogące wyeliminować ewentualne nieprawidłowości procesu drukowania.

 

Co badamy?

 

Pomiarów dokonujemy w trakcie całego cyklu druku, z uwzględnieniem wszystkich czynników mogących mieć dodatkowy wpływ na jakość i komfort pracy. Oceniamy m.in. parametry:

 

• diapozytywów,
• formy drukowej,
• stosowanych podłoży drukowych,
• gotowych wydruków,
• wody i roztworu zwilżającego używanego w maszynie,
• obciągów gumowych.

 

Nasi technicy, poza olbrzymią wiedzą teoretyczną, posiadają także praktyczne doświadczenia, są drukarzami " z krwi i kości", co umożliwia nie tylko teoretyczne rozważania, ale przede wszystkim przełożenie ewentualnych nieprawidłowości w praktyczne propozycje zmian.

 

Stosowany sprzęt pomiarowy

 

Od początku naszej działalności współpracujemy z firmą Gretag Macbeth. W "Latającym laboratorium" wykorzystujemy spektrofotometr Spectro Eye tej właśnie firmy, wyposażony w najnowszą wersję oprogramowania Color Quality.

 

Wyniki pomiarów zapisywane są w przenośnym komputerze, a następnie przetwarzane przy pomocy programów Key Wizard i MS Excel. Stosujemy także profesjonalny pH-metr firmy WTW z dodatkową diodą do mierzenia kwasowości papieru.
Z prostszych urządzeń pomiarowych używamy ponadto urządzenia do mierzenia grubości, specjalnego alkoholomierza i termometru.

 

Możliwości pomiarowe i ich znaczenie dla procesu drukowania

 

1.Gęstości optyczne
Istnieje ścisła zależność pomiędzy grubością warstwy farby a gęstością optyczną. W drukowaniu farbami triadowymi zwykle przyjmuje się wartości od 1,3-1,8.
Wartość gęstości D jest logarytmem stosunku absorpcji światła przez tło podłoża drukowego do absorpcji światła mierzonej warstwy farby na tym podłożu.
Podczas pomiarów sprawdzamy wartości gęstości optycznych na polach aplowych paska kontrolnego, a także mierzymy ją wzdłuż arkusza. Umożliwia to ocenę równomiernego nadawania farby na całym arkuszu podczas druku nakładu.

 

2. Wartości tonalne
Jest to najważniejszy parametr wpływający na wizualną ocenę barw, mierzony zarówno na etapie przygotowania diapozytywów, na formie drukowej, jak i na gotowym wydruku. Określa procentowy stopień pokrycia powierzchni podłoża drukowego farbą.
Podczas przenoszenia punktów rastrowych, które odtwarzają barwy, z filmu poprzez formę drukową i obciąg gumowy na podłoże drukowe powierzchnie punktów rastrowych pod wpływem różnych czynników ulegają deformacji. Zmienia się przez to rastrowa wartość tonalna, co utrudnia wierność odwzorowania oryginału.
Rodzaj deformacji samego punktu rastrowego może wskazywać na źródło pojawiających się w procesie druku nieprawidłowości.
Prowadząc pomiary jesteśmy w stanie określić rastrową wartość tonalną druku i przyrost wielkości punktów rastrowych.

Mierzymy ponadto względny kontrast druku, który określa zdolność procesu reprodukcji do odwzorowywania detali z ciemnych partii oryginału.
Kontrolujemy także wartości trappingu tj. zdolności przyjmowania farby przez wcześniej wydrukowaną farbę.

 

3. Oznaczanie krzywej charakterystycznej drukowania
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów uzyskujemy krzywą charakterystyczną drukowania jako pochodną różnicy między rastrowymi wartościami tonalnymi na drukach i wartościami na formie kopiowej.
Na podstawie krzywej drukowania można korygować formy kopiowe, tak aby podczas drukowania, pomimo normalnych przyrostów punktów, wartości tonalne na odbitce odpowiadały jak najbardziej oryginałowi.

 

4. Pomiary podłoża
Stosowane do druku podłoże może powodować problemy z odwzorowaniem oryginałów lub też powodować kłopoty podczas druku.
Dlatego też badamy stopień białości podłoża, który ma wpływ na wierność odwzorowania barw. Także podczas dobierania kolorów w mieszalni, zawsze uwzględniamy zabarwienie podłoża.
Przeprowadzamy także pomiary kwasowości podłoża przy zastosowaniu specjalnej diody pH-metru. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w ostatnich czasach pojawiło się sporo podłoży zasadowych, co powoduje konieczność stosowania innego niż zazwyczaj środka zwilżającego. Niewłaściwe dobranie tych parametrów może powodować problemy np. z utrwalaniem się farby na podłożu.

 

5. Pomiary środka zwilżającego
Od początku naszej działalności przywiązujemy ogromną uwagę do właściwej jakości środka zwilżającego stosowanego podczas druku. Dlatego też wykonujemy analizę wody, której używa się do przygotowania roztworu, pod względem jej twardości ogólnej, zawartości wodorowęglanów i wartości pH. Po przeprowadzeniu badań zalecamy, naszym zdaniem najwłaściwszy dodatek buforowy, zapewniający zdolność utrzymania parametrów wody na właściwym poziomie podczas druku.

Ocenie właściwej jakości środka zwilżającego służy ponadto pomiar temperatury i pomiar zawartości alkoholu, w przypadku maszyn z nawilżaniem alkoholowym.

 

6. Pomiary obciągu
W całym procesie drukowania nie należy zapominać także o roli jaką podczas procesu odtwarzania obrazu z formy drukowej na podłoże spełnia obciąg gumowy. Przy pomocy grubościomierza jesteśmy w stanie określić ewentualne nieprawidłowości powierzchni lub też niewłaściwe naciągnięcie, które może pozbawić obciąg odpowiednich właściwości kompresyjnych.

 

Wszystkie pomiary prowadzone w ramach "Latającego laboratorium" mają za cel kompleksową kontrolę całego procesu produkcyjnego. Zależy nam na ocenianiu produkcji w toku a nie arkuszy archiwalnych, tak aby ewentualne błędy można było skorygować już w trakcie druku.
Podczas wizyty staramy się pogłębiać i rozwijać wiedzę pracowników drukarni na temat zależności poszczególnych procesów drukowania, tak, aby w momencie kiedy pojawiają się problemy, można było szybko określić i wyeliminować przyczynę ich powstawania.

 

Pomiary jednak to nie wszystko. Najważniejszą częścią projektu jest opracowanie zebranych danych i sformułowanie ewentualnych wniosków, mogących poprawić stwierdzone nieprawidłowości procesu produkcyjnego. Dla naszych techników opuszczających progi drukarni praca właściwie dopiero się zaczyna.
Po skompletowaniu i przetworzeniu wszystkich wyników pomiarów, zostają one wydrukowane w formie tabel i wykresów, oraz uzupełnione o wnioski i ewentualne zalecenia dotyczące usprawnienia procesów produkcyjnych.

 

Opracowanie staramy się przekazać osobiście podczas kolejnej wizyty u klienta, daje nam to dodatkową możliwość interpretacji wyników i przedyskutowania z pracownikami drukarni możliwości praktycznych zastosowań.
Co mierzymy jeszcze? Możecie być pewni, że nasi technicy zmierzą, przynajmniej wzrokiem, wszystkie panie pracujące w drukarni. Oczywiście najchętniej mierzyliby im obwód talii... No cóż, niewiele kobiet pracuje w poligrafii, a nasi technicy poza tym, że są prawdziwymi specjalistami w dziedzinie druku, są także prawdziwymi mężczyznami...

 

Jeśli chcielibyście skorzystać Państwo z usług naszego "Latającego laboratorium" prosimy o skontaktowanie się z naszymi oddziałami na terenie kraju. Nie obiecujemy, co prawda, że przylecimy.... ale na pewno Was odwiedzimy.


do góry wstecz
hubergroup Polska Sp. z o.o.
Siedziba: 55-080 Kąty Wrocławskie
Nowa Wieś Wrocławska, ul. Nowa 27
tel: 71 354 81 10, 71 354 81 16 - 17
fax: 71 373 50 23

e-mail:
Prezes Zarządu dr Janusz Cymanek
NIP: 894-10-12-991
Regon: 930449823
Nr KRS 0000148075, Sad Rejonowy Wrocław - Fabryczna
Kapitał zakładowy 10.000.000,00 PLN

     RODO polityka prywatności

Realizacja: Ideo
, powered by:
CMSEdito
| Polityka cookies