Aktualności

drukuj

Podsumowanie konferencji w Jachrance

W dniach 10-11 września w Centrum Kongresowym "Warszawianka" w Jachrance odbyła się konferencja pt. "Kontrola jakości druku. Teoria i praktyka w kontekście obowiązujących norm".

Konferencja zgromadziła ponad 200 przedstawicieli drukarń z całej Polski a kierowana była przede wszystkim dla osób bezpośrednio zarządzających procesem drukowania. Organizując konferencję nie przewidzieliśmy aż tak wysokiej frekwencji i niestety musieliśmy odmawiać nieprzerwanie napływającym zgłoszeniom uczestnictwa.

 

Tematyka konferencji obejmowała szeroko rozumianą kontrolę jakości drukowania, optymalizację i standaryzację. Dobór referentów zapewnił najwyższą jakość informacji i prezentację możliwości praktycznego ich zastosowania.

Pierwszy dzień konferencji otworzył referat Prezesa hubergroup Janusza Cymanka na temat przyszłości druku w różnych aspektach rozumienia tego słowa, jako procesu, gałęzi przemysłu, modelu biznesowego a także jako medium komunikacyjnego.

Największe zainteresowanie wzbudziły dwa wystąpienia  Michaela Muellera i Svena Wilhelma z firmy IPM (Integrated Process Menegenent) poświęcone zarządzaniu jakością i optymalizacji procesów z uwzględnieniem wszystkich składowych czynników drukowania, możliwości i warunków pomiarów.

Paweł Skotarczak z firmy Ref-Graf, autoryzowanego przedstawiciela urządzeń Techkon, zreferował najnowsze zmiany w normach ISO a także konsekwencje stosowania technik pomiarowych w praktyce.

Mozliwościami technik kontrolno-pomiarowych i regulacją nafarbienia inline w maszynach offsetowych zajęli się przedstawiciele firmy KBA, Grzegorz Szymczykowski i Paweł Krasowski.

Drukowanie to także podłoża - temat kontroli jakości w papierniach omówili Christoph Weinert z Papyrusa i May Horst ze Stora Enso.

Zaprezentowane zostały również możliwości symulatorów druku, narzędzia, które nie jest w Polsce rozpowszechnione a umożliwia doskonalenie umiejętności drukarzy. Temat ten omówił przedstawiciel jedynego na świecie producenta takich symulatorów, firmy Sinapse - Ralf Henze.

 

Kolejnego dnia konferencji Robert Kuczera z naszej firmy zajął się tematem farb i środków zwilżających, ich interakcji i wpływem na jakość procesu drukowania.

Następnie Małgorzata Szczotka z Color Managenent Consulting zapreezntowała kolejny aspekt standaryzacji druku, a mianowicie normę ISO 12647-2:2013 w odniesieniu do praktyk produkcyjnych.

Konferencję zakończył Michał Łukasiak z drukarni Gemalto wystąpieniem na temat japońskiej filozofii wprowadzania ulepszeń, Kaizen stosowanej w praktyce na podstawie własnych doświadczeń w drukarni.

 

Kontynuacja wymiany doświadczeń i uwag odbywała się podczas uroczystej kolacji.

Wieczór uświetnił występ Kabaretu Młodych Panów, który w jednym ze swoich skeczy został zaskoczony zaproponowanym przez drukarzy słowem "zecer". Dowodzi to tylko postępującej nowoczesności branży drukarskiej.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za wzięcie udziału w tym unikatowym wydarzeniu w branży!

W przypadku zainteresowania materiałami z konferencji prosimy o kontakt z naszymi biurami.

wstecz
do góry wstecz
hubergroup Polska Sp. z o.o.
Siedziba: 55-080 Kąty Wrocławskie
Nowa Wieś Wrocławska, ul. Nowa 21
tel: 71 354 81 10, 71 354 81 16 - 17
fax: 71 373 50 23

e-mail:
Prezes Zarządu dr Janusz Cymanek
NIP: 894-10-12-991
Regon: 930449823
Nr KRS 0000148075, Sad Rejonowy Wrocław - Fabryczna
Kapitał zakładowy 10.000.000,00 PLN

     RODO polityka prywatności

Realizacja: Ideo
, powered by:
CMSEdito
| Polityka cookies