Aktualności

drukuj

Aktualizacje certyfikatów i deklaracji

Na naszej stronie internetowej w zakładce Certyfikaty/Deklaracje zamieszczamy cyklicznie najnowsze wersje informacji dotyczących farb drukarskich i środków pomocniczych do druku z europejskich firm należących do hubergroup w związku z Rozporządzeniami REACH i wymogami dotyczącymi rejestracji substancji chemicznych stosowanych do produkcji.

Aktualnie najnowsza wersja Informacji w związku z Rozporządzeniem pochodzi z sierpnia 2013 roku.

 

Ponadto publikujemy najnowsze wersje list kandydackich ECHA obejmujących substancje wzbudzające szczególnie duże obawy tzw. SVHC (Substances of Very High Concern).

Ostatnia aktualizacja listy z grudnia 2013 roku obejmuje 7 nowych substancji, a tym samym lista wszystkich zawartych substancji w liście zwiększa się do 151.

 

Wszystkie informacje są tłumaczone na język polski, udostępniamy jednak również wersje w języku angielskim lub niemieckim.

 

Przypominamy również, że w zakładce Karty Charakterystyki znajdą Państwo karty charakterystyk wszystkich oferowanych przez nas produktów.


wstecz
do góry wstecz
hubergroup Polska Sp. z o.o.
Siedziba: 55-080 Kąty Wrocławskie
Nowa Wieś Wrocławska, ul. Nowa 21
tel: 71 354 81 10, 71 354 81 16 - 17
fax: 71 373 50 23

e-mail:
Prezes Zarządu dr Janusz Cymanek
NIP: 894-10-12-991
Regon: 930449823
Nr KRS 0000148075, Sad Rejonowy Wrocław - Fabryczna
Kapitał zakładowy 10.000.000,00 PLN

     RODO polityka prywatności

Realizacja: Ideo
, powered by:
CMSEdito
| Polityka cookies